<< Ga terug

Jubilerende Werkgroep Zwartendijk klaar voor de eindstrijd tegen dorp Reeve: 'Kampen richt je op de binnenstad'

Jubilerende Werkgroep Zwartendijk klaar voor de eindstrijd tegen dorp Reeve: 'Kampen richt je op de binnenstad'
Bart Zeven en Reijer van 't Hul tonen de beoogde locatie voor de nieuwe wijk.
Foto: Nick de Vries.

(door Nick de Vries)

KAMPEN - De werkgroep Zwartendijk bestond in februari tien jaar. De leden Bart Zeven en Reijer van ’t Hul hebben echter geen tijd voor een nostalgische terugblik. Met de raadsbeslissing over dorp Reeve op komst, gaat de groep weer vol de barricade op. De boodschap is in aanloop naar het raadsbesluit op 30 maart nog altijd onveranderd. Kampen heeft geen behoefte aan een dure woonwijk ver buiten de stad. Waar we wel op zitten te wachten? De aanpak van de binnenstad, daar zit de kracht van Kampen.

Er gaat volgens Bart Zeven veel ambtelijke energie verloren aan plannenmakerij rond het in zijn ogen megalomane project dorp Reeve. Grootsheidswaanzin, al vanaf het moment dat de plannen er in 2006 kwamen. "Zoveel woningen heeft de stad helemaal niet nodig. Dat roepen wij al vanaf het prille begin."

Het was Reijer van ’t Hul die tien jaar geleden in allerijl een groepje gelijkgestemden verzamelde om woningbouw ten westen van de N50 tegen te gaan. De natuurliefhebber zag dat de eeuwenoude Zwartendijk bedreigd werd door woningen die in zijn ogen niet nodig waren. Tien jaar later constateert hij met pijn in zijn hart dat er het nodige vernield is, maar hij kan ook vaststellen dat de gemeente flink wat wat woningen geschrapt heeft. Een groot deel van de Zwartendijk blijft gespaard. De werkgroep heeft bovendien bij de Raad van State aannemelijk kunnen maken dat ook de overige plannen niet nodig waren. 'Er is nog genoeg ruimte in de stad zelf', roept de werkgroep al jaren, en de Raad ging hierin mee.

Financiële afgrond

De uitspraak van de Raad van State was een fikse tegenvaller voor het gemeentebestuur dat al vele miljoenen in het project had zitten. Onder andere door landbouwgronden op te kopen die omgevormd werden tot bouwgrond. Een praktijk die in de 'goede jaren' veel werd toegepast om de gemeentekas te spekken. Immers bouwgrond is meer waard dan landbouwgrond. De crisis maakte echter duidelijk dat groei zijn grenzen kent en veel gemeentes belandden door de praktijken aan de rand van de afgrond.

Ook de gemeente Kampen kijkt in een diepe, lege schatkist. Wethouder Gerrit Jan Veldhoen heeft al eerder laten weten dat de stad een groot probleem heeft als de gronden moeten worden afgewaardeerd. Het hele project afblazen kost de Kamper burger zo’n 40 miljoen naast de vele miljoenen die al in de voorbereiding zijn gaan zitten. De raad die eind maart moet beslissen of zij een nieuw bestemmingsplan maakt, of voorlopig afziet van de woningen, lijkt dan ook niet echt een keus te hebben.

Focus op de binnenstad

De Werkgroep Zwartendijk ziet het dilemma, maar roept de raadsleden toch op tegen de bouw van de woningen te stemmen. Zeven: "De wethouder schermt altijd met die veertig miljoen, maar hoeveel het precies is, is niet duidelijk. Bovendien als je nu toch gaat bouwen, loop je het risico dat je straks met een veel groter verlies zit als de woningen niet verkocht worden. Wij denken dat het tijd is om de ambtelijke energie van dit project te staken en te richten op de binnenstad. Met die boodschap gaan we de komende weken de straat op."

Inbreiden

Inbreiden gaat voor uitbreiden. Kampen heeft veel leegstaande panden. Knap ze op en maak ze bewoonbaar. "Bijvoorbeeld zoals nu met de Theologische Universiteit gebeurt. Dat wordt een prachtige plek om te wonen. Zo zijn er veel meer panden in de oude binnenstad die al jaren leeg staan of leeg komen te staan. Kijk bijvoorbeeld naar het pesthuis en het pand waarin het gemeentearchief zat. Als je een beetje modern denkt, dan kun je daar prachtige flexibele woningen in maken die meegroeien met de generaties. Woningen die je kunt aanpassen wanneer dat nodig is. Kampen moet creatief met de binnenstad aan de slag gaan en van het bypassgebied een natuurgebied maken, ook Kampenaren hebben een groen uitloopgebied nodig"

Als de ambtelijke energie gericht wordt op de binnenstad heeft dat volgens de werkgroep veel voordelen. Zeven: "Ten eerste is het nodig voor de burgers van de stad. Die vergrijzen en ouderen willen niet buiten de stad wonen. Ze willen dichtbij alle faciliteiten zitten in de binnenstad. Een bewoonde binnenstad is levendiger, de panden worden opgeknapt, ondernemers krijgen meer klandizie. Het kan niet anders of de stad wordt bruisender. Het is het antwoord op de leegstand, waar de gemeente nu op allerlei manieren een oplossing voor probeert te vinden. Had de gemeente eerder deze weg gekozen dan hadden er nu misschien prachtige appartementen gezeten in de villa aan de Bovenhavenstraat. Maar die laten we verpauperen, terwijl we ons richten een niet gebouwde wijk."

Spannend

De werkgroep gaat de komende weken proberen de Kamper inwoners te overtuigen van het belang van inbreiden versus uitbreiden en hoopt dat hun politieke vertegenwoordigers hierdoor ook van mening veranderen. Maar of dat gaat gebeuren? De partijen die destijds voor waren, hebben nog steeds een meerderheid. "Het wordt spannend, nog niet alle partijen hebben hun mening kenbaar gemaakt, misschien verandert er onder invloed van de publieke opinie op het laatste moment nog wat."

Ook als de gemeenteraad beslist dat de wijk er komt, betekent het niet dat de werkgroep er tijdens haar jubileumjaar een punt achter zet. "Dan gaan we weer naar de Raad van State om aan te tonen dat Kampen geen behoefte heeft aan die woningen en ik ben er van overtuigd dat we dan weer in het gelijk gesteld worden. Wij gaan door zolang het nodig is."

In het stadhuis wordt op 16 maart een info-avond gehouden over het go/no-go-besluit. De Werkgroep Zwartendijk is hier aanwezig en zal hun boodschap luid verkondigen. Op 30 maart wordt in de gemeenteraad over de plannen besloten.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo