De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

‘Jezus was een mens van vlees en bloed’

‘Jezus was een mens van vlees en bloed’
Foto: Eigen foto
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN – Cees den Heyer, ooit docent en hoogleraar aan de theologische universiteit van Kampen, voltooide onlangs zijn manuscript 'Jezus, een mensenleven'. Zaterdag 16 december wordt zijn boek over het leven van Jezus van Nazareth in de Lutherse kerk aan de Burgwal ten doop gehouden. “Ik ben ervan overtuigd dat Cees den Heyer met dit boek een spraakmakend historisch monument heeft neergezet”, aldus uitgever Rinus van Warven.

Cees den Heyer (1942) studeerde theologie in Kampen, aan de toenmalige theologische universiteit van de Gereformeerde Kerken. Na zijn studie werd hij docent en later hoogleraar aan diezelfde universiteit. Aansluitend is hij nog enkele jaren docent geweest aan het Doopsgezind seminarie in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de bestudering van het Nieuwe Testament en hield zich bovendien bezig met Bijbelse Theologie; de verhouding tussen de beide Testamenten in de christelijke bijbel. Den Heyers nieuwe boek is het resultaat van een levenslange fascinatie voor het leven van Jezus van Nazareth.

Spraakmakend
“Den Heyers opvattingen over Jezus worden bepaald niet door iedereen binnen de kerkelijke traditie gedeeld”, weet Van Warven. “Maar het gedachtegoed dat Jezus een mens onder de mensen was begint steeds meer aan betekenis te winnen. Dat maakt Jezus zo’n fascinerende figuur. Niet voor niets zijn er tal van films over hem gemaakt, door onder andere Martin Scorsese, Paul Verhoeven, Mel Gibson en Monty Python. En wie herinnert zich niet de fameuze rockmusical Jezus Christ Superstar?” zo vraagt de uitgever zich af. “Den Heyer zet alle beelden die de afgelopen tweeduizend jaar over Jezus de revue zijn gepasseerd op een rij: van Jezus als godenzoon, Jezus als mens onder de mensen en Jezus als revolutionaire oproerkraaier.”

Zoektocht
In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. 'Jezus, een mensenleven' is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Daarbij is volgens Rinus van Warven duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd. Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s. In zijn boek volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: 'hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?' Den Heyer in zijn boek: 'Jezus was een mens van vlees en bloed, 'een mens onder de mensen', een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.' Een man die pas veel later een mythische status kreeg, zo stelt de auteur. Volgens uitgever Rinus van Warven heeft Cees den Heyer met zijn ruim zeshonderd pagina's tellende dikke pil 'een spraakmakend historisch monument' neergezet.

De boekpresentatie begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.

Van: zaterdag 16 december 2017 10:30Tot: zaterdag 16 december 2017 12:30