<< Ga terug

Ingezonden: Bypass of Reeve: balans of gekke plannen?

Ingezonden: Bypass of Reeve: balans of gekke plannen?
Foto: onbekend

(Ingezonden brief door Bart Zeven van de Werkgroep Zwartendijk)

Ruim een half jaar heeft de Werkgroep Zwartendijk gewacht op een besluit van de gemeenteraad of er nu wel of niet een dorp(je) Reeve gebouwd zou gaan worden. We weten het nog niet: het besluit wordt almaar uitgesteld. Gekke en dure plannen zijn er des te meer, al worden die onder een andere naam voorgelegd aan de gemeenteraad: de afwikkeling van het grondbankdossier.

In 2015 werd er door de gemeenteraad van Kampen een werkgroep “go- no go” ingesteld die moest onderzoeken of er nog behoefte bestond aan woningbouw aan de Bypass/de Reeve. Dat was na de uitspraak van de Raad van State, die in februari 2015 het hele woningbouwplan vernietigde, al een wonderlijke zaak. Nog wonderlijker werd het toen de Raad van State in november 2015 haar einduitspraak deed en bepaalde dat in het laatste deel van de geplande vaarweg niet mocht worden gevaren. De provincie Overijssel kondigde namelijk aan dat het een onderzoek zou starten naar de mogelijkheden om deze uitspraak te omzeilen om zo toch een vaarweg aan te leggen die tot in het Drontermeer bevaren zou mogen worden.

Het onderzoek is nog niet afgerond dan wel niet gepubliceerd: niemand bij de provincie zegt er iets over. Ondertussen boog de Kamper gemeenteraad zich in de maand juni over de Woonvisie (woningbouw tot in 2021) en over de afwikkeling van het Grondbankdossier.

6,1 miljoen voor De Dijken en een Gemeenteraad met een 'inspanningsverplichting’

Met name in dat laatste dossier, officieel de “Uitwerking Parapluovereenkomst Grondbankdossier” (zie http://kampen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1537111/type=pdf/Raadsvoorstel_uitwerking_Parapluovereenkomst_Grondbank.pdf) geheten, worden allerlei wonderlijke zaken geregeld. Hieronder volgt een greep:

1e Aan het consortium De Dijken wordt 3,2 miljoen euro als schikking betaald – in ruil daarvoor gaat de Dijken niet naar de rechter en is de zaak afgewikkeld. (En Kampen had in 2014 de afwaardering van de gronden al voor zijn rekening genomen – kosten: 5,1 miljoen euro,)

2e Aan het consortium De Dijken wordt aanvullend 1,2 miljoen euro betaald om te zorgen dat Kampen juridisch en economisch eigenaar wordt van 79 hectare grond ‘over de Zwartendijk’.

3e Het consortium behoudt het recht om in de komende jaren 1025 woningen te bouwen in Kampen: andere aannemers komen er niet aan te pas.

4e Als de gemeenteraad besluit tot een “go”, (lees: woningbouw in Reeve), krijgt het consortium nog eens 1,7 miljoen euro

5e Als de gemeenteraad besluit tot een “go”, dan heeft de gemeenteraad een “inspannings-verplichting”: “Onder deze inspanningsverplichting valt ook het publiekrechtelijk mogelijk maken dat de vaargeul (Reevediep) in zijn geheel kan worden bevaren. Het spreekt voor zich dat dit zal plaatsvinden na zorgvuldig onderzoek met alle betrokken partijen!”

6e Als de gemeenteraad een “no go” over Reeve uitspreekt, dan krijgt het consortium nóg een bouwclaim elders toegewezen van maximaal 650 bouwkavels/woningen.

Wat er ook gebeurt, consortium De Dijken springt er goed uit. De Kampenaren betalen met zijn allen 6,1 miljoen euro aan De Dijken, die ook nog eens het alleenrecht krijgt op de bouw van 1025/1675 woningen. En dan spreken we nog niet over de tientallen miljoenen euro’s waarmee de aangekochte gronden al zijn afgewaardeerd. Leg dat maar eens uit aan iemand, die net zijn PGB heeft verloren of die minder huishoudelijke hulp krijgt dan eerder.

En de raad wordt medeplichtig aan het omzeilen van een uitspraak van de Raad van State!

Duidelijk is nu dat niet alleen de grutto’s en de koeien hebben verloren, maar dat alle Kampenaren een hoge tol betalen voor de bestuurlijke ambities van CU, VVD, CDA en PvdA van enkele jaren terug. Om onze stadsschrijver te citeren: “t is maar wat in disse stad”.

14 juli 2016, Bart Zeven.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo