De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

In vrijheid gaan we met elkaar in gesprek

In vrijheid gaan we met elkaar in gesprek
Advertorial

Literatuurkring: Voor wie graag boeken leest en met anderen wil praten over de betekenis van ‘het verhaal achter het verhaal’. Maandag 7 oktober behandelen we ‘Aantekeningen uit het Ondergrondse’ van Dostojevski. Maandag 25 november bespreken we ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ van Victor Hugo. Zie: http://www.vrijzinnigkampen.nl/?event=literatuurkring&event_date=2019-10-07


Boekbespreking: Ieder jaar opnieuw behandelen we een levensbeschouwelijk boek dat nauw aansluit bij ons seizoenthema. Dit keer is dat het boek ‘Is vrijheid altijd blijheid?’, met als ondertitel: ‘Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd’ van Wies Houweling. Dinsdag 8 oktober starten we. Dinsdag 19 november is de tweede avond. Van 19.30 uur tot 21.00 uur. Zie: http://www.vrijzinnigkampen.nl/?event=boekbespreking-is-vrijheid-altijd-blijheid&event_date=2019-10-08

Lezing: Op donderdagavond 7 november zal Jaap van Gelderen ons wegwijs maken in de geschiedenis van de remonstranten. Veel Nederlanders associëren Kampen met termen als ‘zwaar’, ‘orthodox’ en ‘calvinistisch’. Maar de stad kende door de eeuwen heen ook meer ‘open’, ‘humanistische’ en ‘vrijzinnige’ leefsferen. Aanvang: 20.00 uur. Zie: http://www.vrijzinnigkampen.nl/?event=lezing-van-jaap-van-gelderen-remonstranten&event_date=2019-11-07


De Tien Geboden: Dit seizoen bespreken we de Tien Geboden. Dit lijkt een beetje in tegenstelling met ons jaarthema ‘vrijheid’, maar misschien zijn de geboden wel wegwijzers naar èchte vrijheid. We lezen de Tien Geboden aan de hand van een boek van Marc-Alain Ouaknin. Hierin legt hij op heldere en aanstekelijke wijze de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert hij ze ook in de taal van de 21ste eeuw. Maandag 21 oktober en maandag 11 november vanaf 19.30 uur. Met Anneke van der Velde. Zie: http://www.vrijzinnigkampen.nl/?event=tien-geboden-staan-centraal-bij-vrijzinnige-bijbelavond&event_date=2019-10-21

Filosofie: Bart Wallet is er ook dit jaar weer bij. Filosofeer met hem - en vele anderen – mee over vrijheid aan de hand van enkele belangrijke filosofen. De komende filosofie-bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 31 oktober en donderdag 28 november. Zie: http://www.vrijzinnigkampen.nl/?event=filosofieavonden-met-bart-wallet-over-vrijheid&event_date=2019-11-28

Alle activiteiten zijn gratis bij te wonen (koffie en thee kost 1 euro) en vinden plaats in Levensbron, Vloeddijk 62. Meer weten? Kijk op onze site of mail secretaris Henk Pippel: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Wat is vrijzinnig?

Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op de zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?”

We proberen onszelf, de wereld om ons heen en het onbenoembare te bestuderen, te bewerken, te bewonderen en kritisch te benaderen. Het is het actief handelen. Daarbij bespreken en toetsen we onze bevindingen met elkaar om zo verder te kunnen komen op onze eigen spirituele reis. De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.