De Brug

Vrijdag, 7 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Hartelijke Hanzestad Kampen verwelkomt Erfgoedsector

Hartelijke Hanzestad Kampen verwelkomt Erfgoedsector
Foto: Jongeren (rechts) in gesprek met Statenleden over erfgoed (foto: Maarten van Gemert)
Redactie: Nick de Vries

(door Maarten van Gemert)
Uit de volle breedte kwamen donderdag 28 februari werkers in de Erfgoedsector naar Kampen. Voor de derde keer organiseerde Provincie Overijssel het Erfgoedcongres, ditmaal in de Stadsgehoorzaal. Het thema ’Tenminste houdbaar tot…?’ stelde erfgoed & jongeren centraal. Na een ochtend van informatie en bijpraten trok men ’s middags de stad in om het Kamper erfgoed te verkennen.

Erfgoedcongres

Elke twee jaar organiseert de provincie het Erfgoedcongres. Iedereen die maar een relatie heeft met erfgoed – materieel, immaterieel, cultureel, religieus, enzovoorts – is daarbij welkom. Het idee erachter is om erfgoedwerkers, die elkaar in de praktijk weinig treffen, bij elkaar te brengen voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën en informatie.

Het Erfgoedcongres is voortgekomen uit het Cultuurcongres, dat jaarlijks wordt georganiseerd. Bertil Schulte, provinciaal beleidsmedewerker, miste daarin het erfgoednetwerk terwijl erfgoed wel onder cultuur valt. In 2015 werd het eerste Erfgoedcongres georganiseerd in de Deventer Lebuïnuskerk met als thema ’Erven met hart en ziel’. In 2017 stond Mooirivier in Dalfsen centraal en dit jaar was voor de Stadsgehoorzaal in Kampen gekozen welke beide locaties ook rijk zijn aan erfgoed.

Jongeren
Veel erfgoedorganisaties vinden het lastig om jongeren te bereiken. Dat thema stond in de ochtend centraal. Dagvoorzitter Kees Posthumus warmde het publiek op met een videoreportage van een erfgoedcasus waarin gedeputeerde Maij aan het woord kwam. Zij meldde zich ’s middags in Kampen. Posthumus voerde kort een gesprek met enkele inleiders waaronder Sandra Schipper. De directrice van het Palthehuis in Oldenzaal vertelde over de high tea die ze hadden georganiseerd met 18e-eeuwse recepten.

Daarna volgde een debat met vijf jongeren die vorig jaar de jeugdtop Cultureel Erfgoed in Berlijn hebben bezocht. Ook de zaal mocht zich in de discussie mengen. Vervolgens verspreidden de aanwezigen zich over het gebouw na een keuze gemaakt te hebben uit de zes aangeboden workshops. Deze liepen uiteen van Nedersaksisch (meer dan een taal?) tot smaakvol erfgoed in verbinding met vijf beleidsvelden zoals agro & food en vrijetijdseconomie.


In één van de workshops spraken Kees Posthumus, Therese Dona en Roeland Tameling (v.l.n.r.) over erfgoed (foto: Maarten van Gemert)

Excursies
De deelnemers waren uit het hele land afkomstig - van Leiden, Eindhoven tot Noordlaren – en van uiteenlopende organisaties en overheden. Twee grote spelers in het veld, Adriana Esmeijer, directrice Prins Bernhard Cultuurfonds, en Kees-Jan Dosker, directeur Restauratiefonds, spraken over mogelijkheden en kansen samen met gedeputeerde Hester Maij, die zich ”een kleine speler voelde tussen die twee”. Dit podiumgesprek vond plaats na de lunch en excursies.

Onder de keuze uit een zestal excursies bevond zich ook een rondleiding ter plaatse door de Stadsgehoorzaal. De andere deelnemers waaierden uit van Bovenkerk tot aan nautische herkenningspunten. Na het gesprek op het podium volgde een muzikaal intermezzo van het Kamperoperahuis in Zwolle. Onder de klanken van vioolspel werd een verhaal over monumentenzorg verteld.

Statenleden
Het Erfgoedcongres werd afgesloten met een debat tussen jongeren en Statenleden (of -kandidaten). Wim Duitman (CDJA Kampen) is voor het eerst verkiesbaar voor het CDA op het provinciehuis en twijfelde aan welke tafel te gaan staan. Dit illustreerde een opmerking die ’s ochtends uit de zaal had geklonken om niet al te strak en rigoureus een lijn te trekken tussen jongeren en volwassenen.

Maij merkte bij de dagsluiting op niet te geloven in kleine of grote projecten: ”Iedereen zit met dezelfde vragen.” Ze had duidelijk de behoefte aan het congres ervaren.

In één van de workshops had Kamper stadsmarketeer Roeland Tameling verteld hoe hij Kampen als ’Hartelijke Hanzestad’ op de kaart zet. Terug bij de plenaire afsluiting gaf Posthumus aan niet alleen Kampen als hartelijk te beschouwen maar zeker ook de gastlocatie oftewel de Stadsgehoorzaal. Een verdiende pluim voor een schat aan erfgoed in een stad vol erfgoed in een provincie rijk aan erfgoed. De stand van zaken is opgemaakt en de banden zijn aangehaald.