<< Ga terug

Gemeente ziet afname overlast door asielzoekers dankzij genomen maatregelen

Gemeente ziet afname overlast door asielzoekers dankzij genomen maatregelen

KAMPEN - De gemeente is positief over de maatregelen die genomen zijn om de overlast van asielzoekers tegen te gaan. Zo is bijvoorbeeld het aantal winkeldiefstallen volgens de gemeente aanzienlijk afgenomen. Op 31 januari vond een overleg plaats tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten Kampen en Dronten, het COA, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van Kamervragen over de situatie in Kampen en toezeggingen van de staatssecretaris om met de gemeente in contact te treden.

In het overleg is gesproken over de overlastgevende asielzoekers en de maatregelen die zijn en worden getroffen om de overlast terug te dringen. Dit overleg is volgens de gemeente door de aanwezigen als opbouwend en constructief ervaren.

Winkeliers verenigen zich in de aanpak
De gemeente noemt de eerste resultaten bemoedigend. In de afgelopen periode is volgens de gemeente al een daling te zien van het aantal winkeldiefstallen dat wordt gepleegd door bewoners van het AZC.

Om de winkeldiefstallen verder terug te dringen maken de supermarkten in Kampen sinds kort gebruik van een winkelverbod. Dit verbod houdt in dat wanneer iemand twee keer op winkeldiefstal wordt betrapt, hij of zij in geen van de aangesloten winkels nog welkom is. Deze maatregel geldt overigens voor iedereen die winkeldiefstal pleegt en niet alleen voor bewoners van het AZC. De verwachting is dat de winkels in de Oudestraat in Kampen zich op korte termijn aansluiten bij deze maatregel.

In het overleg is verder geconstateerd, dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de aanpak van de problematiek een belangrijk middel is om successen te behalen in het tegengaan van de overlast. “De vaak complexe situatie van asielzoekers vraagt ook om een intensivering van deze samenwerking. Hier wordt in de komende periode verder invulling aan gegeven.”

De maatregelen die al worden ingezet zijn: er vindt meer afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen politie en COA; het COA heeft interne maatregelen genomen op het AZC; overlastplegers kunnen naar een Extra Begeleiding en Toezicht Locatie worden overgeplaatst; het opleggen van gebiedsverboden door de burgemeester; samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie; vaste contactpersonen vanuit de politie voor het AZC, zowel van politie Dronten als van politie Kampen.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement