<< Ga terug

Dorp Reeve kost Kampen miljoenen wat de raad eind maart ook kiest

Dorp Reeve kost Kampen miljoenen wat de raad eind maart ook kiest
Foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Eind maart moet de gemeenteraad beslissen of zij een nieuw bestemmingsplan maakt voor Dorp Reeve. Wordt het dorp niet gebouwd, dan lijdt de gemeente grote verliezen, omdat de dure woningbouwgrond afgewaardeerd moet worden tot landbouwgrond. Wordt er wel gebouwd, dan lijdt de gemeente alsnog grote verliezen, omdat het aantal te bouwen woningen fors is verminderd, bovendien kan een deel van de woningen alsnog worden verworpen. Een moeilijke keus dus voor de gemeenteraad.

Eind maart moet de raad het zogenaamde go/no-go besluit nemen over het te bouwen dorp Reeve. Kiest zij voor go, dan wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt nadat de Raad van State in 2015 het eerste plan van de gemeente verwierp. Kampen kon niet aannemelijk maken dat het geplande aantal woningen nodig was om in de lokale woningbehoefte te voorzien. Het college van B en W besloot daarna dat de gemeenteraad twee jaar later definitief mocht beslissen wat er ging gebeuren. Die onmogelijke keuze moet zij eind maart gaan maken.

Gevolgen No-Go

Kiest de gemeenteraad ervoor niet te bouwen, dan levert dat direct een verlies van 37,8 miljoen euro op. Hiervan heeft de gemeente al 11,4 miljoen gedekt vanuit het grondbedrijf, ruim 26,4 miljoen euro moet komen uit de Algemene Dienst en dan resteert nog een tekort van 9,4 miljoen dat in 10 jaar afgelost moet worden. Dit levert de gemeente een structurele last op van 0,94 miljoen euro. Vervolgens moet ook de Algemene Reserve weer aangevuld worden tot 16 miljoen euro, en dat kost nog eens 17 jaar. Kortom Kampen heeft 27 jaar lang, ieder jaar weer, een probleem van 0,94 miljoen euro op te lossen.

Gevolgen Go

Kiest de raad echter voor een go, dan neemt de gemeente een verlies van minimaal 7.810.507 euro. Dit verlies wordt vooral veroorzaakt doordat in de nieuwe plannen het aantal te bouwen woningen fors zijn bijgesteld. Van 1.300 in het originele plan naar 1050 in de nieuwe plannen. Bovendien worden in de eerste fase slechts 350 woningen gebouwd. De resterende 700 woningen worden pas in fase twee, die in 2027 ingaat, gebouwd. Als ze tenminste nodig zijn.

Wordt dan besloten het restant alsnog niet te bouwen, dan levert dat nog eens een verlies op van ruim 19 miljoen euro. Kortom bij een go kiest de raad voor een kleiner verlies, maar Kampen loopt dan wel het risico te blijven zitten met een onverkoopbaar nieuwbouwproject.

De positieve kant van 'een go' is dat deze verliezen volgens het college makkelijker gedekt worden. De verliezen van fase 1 kunnen worden opgevangen binnen de huidige reserve grondbedrijf. De verliezen van fase 2 komen pas in 2024 in beeld. De resterende 15,6 miljoen kan dan gedekt worden uit de voorziening van het grondbedrijf (3,6 miljoen) en de Algemene Dienst (15,6 miljoen). Tenminste er vanuitgaande dat er geen onverwachte dingen gebeuren tot die tijd.

Juridisch

Dat is de hypothetische financiële kant van het verhaal, maar er zijn nog meer afwegingen. Wat als de Raad van State ook het nieuwe bestemmingsplan van tafel veegt? De Werkgroep Zwartendijk heeft al laten weten dat zij ervan overtuigd is dat de gemeente de noodzaak tot uitbreiden niet hard kan maken. Er is volgens haar nog genoeg ruimte om in te breiden en dat past ook bij de lijn die landelijk is uitgezet. De Werkgroep zet zich ook bij een nieuw bestemmingsplan in om het plan te laten verwerpen.

Ook een nog-go heeft meer gevolgen dan enkel de direct financiële. De gemeente heeft nog een afspraak heeft met het Consortium, een groep woningontwikkelaars. Zij hebben als het dorp Reeve niet gebouwd wordt het recht om naast de bekende bouwclaim van 1025 woningen nog 650 extra woningen mogen bouwen op een vervangende locatie in Kampen.

Genoeg stof tot nadenken dus voor de raadsleden. Op 16 maart vindt er daarom een informatieavond plaats over Reeve. Raads- en commissieleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de aangeboden informatie over het go- en no go-besluit. Aansluitend kunnen inwoners van de gemeente vragen stellen over hetzelfde onderwerp en hun mening geven aan de fracties van de raad. Vooraf melden is niet noodzakelijk.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo