De Brug

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Cursus 'Kampen in Oorlog'

Cursus 'Kampen in Oorlog'
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN – CultuurZIEN geeft van 11 maart tot en met 8 april de cursus 'Kampen in Oorlog'. Op vijf opeenvolgende woensdagavonden wordt vanuit verschillende gezichtspunten aandacht besteed aan het thema oorlog. Lezingen, een fietstocht en een stadswandeling zijn onderdeel van de cursus.

Kampen is vaak betrokken geweest bij oorlogen. Wat hebben deze oorlogen voor de stad en haar inwoners betekend? Zijn er nog sporen te vinden van oorlogen? Gedurende de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. woensdag 11 maart: lezing ‘Kampen in oorlog’

Een overzicht van oorlogen waarbij Kampen betrokken was, van de heren Van Voorst tot W.O. II. Dit overzicht laat zien hoe de schaal van oorlogen door de eeuwen heen groter werd. Ook de redenen voor deelname aan een oorlog wijzigden en de gevolgen voor de stad en haar inwoners werden ernstiger.

2. woensdag 18 maart: lezing ‘Kampen vestingstad’

Kampen ligt aan de monding van de IJssel en had als enige stad een brug over de IJssel. Dit was een strategische ligging en tijdens oorlogen een reden voor inname van de stad. Kampen was hierom eeuwenlang een garnizoensstad. Ook moesten de vestingwerken goed worden onderhouden.

3. woensdag 25 maart: lezing ‘Vrouwen in verzet'

Geschiedenis, zeker die over oorlogen, gaat bijna altijd alleen over mannen. Vijfenzeventig jaar na de laatste oorlog in Nederland is het tijd de aandacht te vestigen op de rol van vrouwen tijdens gewapende conflicten in Kampen en de regio. Wie waren zij?

4. woensdag 1 april: fietstocht 'Relicten van voorbije strijd'

De zomertijd maakt het weer mogelijk er 's avonds op uit te trekken. Op 1 april voor een fietstocht langs overblijfselen van oorlogsvoering in het verleden. Het Kamper station werd in de 19e eeuw gebouwd op de restanten van een 16e eeuwse schans voor de stadsbrug. Vanaf deze schans voert de fietstocht langs de stadsmuur met torens, bolwerken en het oude schootsveld van de stad aan de landzijde. Het gaat over monniken, wolfskuilen en kanonnen. Uit modernere tijd dateren kazernes en een enkele kazemat.

5. woensdag 8 april: stadswandeling 'Joods leven in Kampen'

Een stadswandeling over een volledig verdwenen onderdeel van de Kamper cultuur. De wandeling vertelt het verhaal vanaf de terugkeer van joodse handelaren op uitnodiging van het stadsbestuur eind 16e eeuw tot het afvoeren van de laatste tientallen joodse Kampenaren in de 20e eeuw.

Inschrijven

Inschrijven voor deelname aan de gehele cursus of per avond kan tot en met 4 maart via kunst@cultuurzien.nl of via (038)  331 10 24. Deelname kost per avond 25 euro, voor de gehele cursus van 5 avonden 100 euro. De cursus start bij minimaal 5 deelnemers voor de gehele cursus. Er is plaats voor 15 deelnemers per avond. De cursuslocatie is (voorlopig) Marktsteeg 7.