De Brug

Zaterdag, 30 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Column Ondernemen in Kampen

Column Ondernemen in Kampen
Redactie: Nick de Vries

"In mijn hoedanigheid van voorzitter van VOC Kampen, een van de ondernemersverenigingen in Kampen, woon ik al dan niet samen met andere bestuursleden regelmatig bijeenkomsten bij bij bijvoorbeeld de Gemeente. Zo waren wij laatst uitgenodigd voor De Ondernemerslunch, een regelmatig terugkerend overlegmoment waarin wij samen met de andere ondernemersverenigingen hier in Kampen in overleg en gesprek gaan met de Gemeente.

Tijdens dit laatste overleg presenteerde de Gemeente Kampen onder meer wat er in Kampen en onze regio allemaal gebeurd en mogelijk is voor ondernemers, maar ook voor hun werknemers en verder zogenaamde nieuw-ingekomenen. Veel daarvan was mij en ook de andere aanwezige bestuursleden helemaal niet bekend en daarom dan ook een mooie aanleiding om voor te stellen om deze presentatie, die natuurlijk juist voor onze leden bedoeld en ook interessant is, ook te verzorgen tijdens onze Algemene Ledenvergadering van twee weken geleden, die ieder jaar weer en daarmee traditiegetrouw wordt gehouden op de Veerman van Kampen.

In aanwezigheid van bijna zeventig leden kregen wij die avond gepresenteerd welke mooie activiteiten er zijn, en welke ondersteuning de Gemeente kan bieden op het gebied van bijvoorbeeld ondernemen, werken en wonen.

Verder nam ik enkele weken geleden, opnieuw vanuit mijn voorzitterschap van VOC Kampen deel aan een brainstormsessie over de toekomst van de Bovenkerk. Aan die sessie namen mensen met allerlei verschillende achtergronden en expertises deel en de bedoeling was vooral toch om eerste ideeën en gedachten uit te wisselen, zodat het Projectteam mede aan de hand daarvan verder kan met het ontwikkelen van een goede toekomstvisie voor De Bovenkerk.

De Bovenkerk, ook wel de Sint Nicolaaskerk, is een grote, gotische kruisbasiliek uit de twaalfde eeuw en toch wel het meest opvallende of in ieder geval een van de meest opvallende elementen in het stadsgezicht van onze stad Kampen. Jarenlang heb ik deze kerk bezocht als kerkganger en nu maakte ik dan als ondernemer en namens een grote groep ondernemers in Kampen deel uit van een groep mensen die zich moest buigen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een passende invulling voor de toekomst.

Bijzonder om te zien dat iedereen dan weer zo zijn eigen ideeën en toch ook overtuigingen of juist bedenkingen heeft bij de verschillende mogelijke invullingen van dit toch zo bijzondere en zeer markante kerkgebouw. Daar waar deze prachtige kerk qua mogelijkheden zeker beperkingen kent, biedt zij anderzijds juist ook heel veel mogelijkheden. Vanwege het rijke verleden en de grote historische waarde van deze Bovenkerk voor de Gemeente Kampen is het goed en belangrijk dat heel zorgvuldig wordt nagedacht en afgewogen hoe daar in de toekomst mee om te gaan en welke invulling daar verder aan te geven. Samen zijn wij er in Kampen en in de regio verantwoordelijk voor en moeten wij ons er vooral ook verantwoordelijk voor voelen dat onze Bovenkerk nog vele eeuwen deel van deze stad en haar prachtige stadsgezicht zal uitmaken".

Chris WiekeraadVoorzitter VOC Kampen