De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Wat voor Europeaan ben ik?

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Wat voor Europeaan ben ik?
Redactie: Nick de Vries

26 zetels

We zijn uitgenodigd om op 23 mei naar de stembus te gaan. In het Europees Parlement zijn 751 zetels te verdelen en ruim 420 miljoen stemgerechtigde burgers uit 28 EU landen kunnen hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement. De Nederlandse partijen maken aanspraak op 26 zetels.

Mijlenver weg

Het Europees Parlement staat voor ons gevoel mijlenver weg. Vergeleken met nieuws over ministers en onze Tweede Kamer voor de televisie of in kranten, steekt het nieuws over Europa pover af. Dat komt in mijn beleving niet door de houding van onze Europarlementariërs. Elke kans die zij krijgen benutten zij. Maar dan nog. Geen wonder dat het best moeilijk is om kiezers te interesseren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Waar gaan die eigenlijk over? Op welke partij zou ik stemmen en maakt mijn stem verschil?

Types Europeanen

Als over de rol van Europa wordt gesproken is dat zelden genuanceerd. Het lijkt er veel op dat je of in Europa gelooft of dat je het eigenlijk maar niks vindt. Die laatste opvatting wordt vaak gedragen door opmerkingen over allerlei regeltjes die Brussel heeft bedacht en die als beperkend worden ervaren. Denk aan het verbod op pulsvisserij waardoor vissers op Urk worden getroffen of beperkingen voor agrarische bedrijven. Daarnaast moet ook Nederland een fors bedrag overmaken voor de Europese instituten. De VU politicoloog Krouwel die ook de verkiezingshulp ‘Kieskompas’ heeft bedacht, onderscheidde in Trouw zes types politieke opvattingen over Europa. Het interessant hieraan vind ik dat er kennelijk meer kan worden gezegd dan ‘voor’ of ‘tegen’ Europa. Hij onderscheidt de volgende Europeanen. De ‘goedwillende Europeaan’ die vooral de voordelen ziet van het gemak van door Europa te reizen en producten te kopen en te verkopen. De ‘trotse Nederlander’, die zich afvraagt waarom alles wat van buiten komt zoveel beter moet zijn dan wat Nederland zelf ontwikkeld heeft. De ‘sociale Europa-veranderaar’, die de subsidies die maar worden rondgepompt op de verkeerde plekken terecht ziet komen. Juist de ‘kleine mensen’ zouden moeten worden beschermd en niet de grote firma’s met de duurste lobbyisten. De ‘handelseuropeaan’, die vooral wijst op de exportmogelijkheden voor ons land en de afzetmogelijkheden van in Nederland geteelde of gefabriceerde producten. De ‘Ho-eens-even-europeaan’ die vindt dat mensen die uit het buitenland komen, niet zomaar hun eigen waarden en normen kunnen mee importeren. De Nederlandse waarden als respect, burgerschap en bescheidenheid mogen niet in het gedrang komen. In ons land geef je elkaar uit fatsoen een hand. En tenslotte de ‘enthousiaste europeaan’, die vooral wijst op de voorspoed en vooruitgang voor de deelnemende landen. Het aardige van deze indeling vind ik dat er kennelijk meer te zeggen valt dan het zwart-wit beeld voor of tegen Europa.

Ieder kan zich vast wel ergens in herkennen. In beginsel reken ik mij persoonlijk meer tot de gelovigen. Ik moest eraan denken toen we op onlangs 74 jaar vrede en vrijheid vierden. Ik ben ervan overtuigd dat het overleg tussen landen over allerlei problemen aan het voorkomen van oorlogsgeweld bijdraagt. Liever praten en zo nu en dan een compromis slikken, dan elkaar de hersens inslaan. Maar dat wil niet zeggen dat het dan niet uitmaakt welke richting we voor een toekomstig Europa gaan kiezen. Daarvoor zijn meer opties van belang.

30 vragen voor onder de koffie

Op eu.stemwijzer.nl komt u 30 interessante vragen tegen, die zich ook prima lenen om die samen onder de koffie met elkaar te bespreken. Maak er een gezelschapsspel van! Om een paar vragen te noemen: wil je permanente wintertijd? Minder geld naar arme gebieden in de EU? Kwijtschelding deel leningen aan Griekenland? Grootschalige veehouderij ontmoedigen? Statiegeld op plasticflessen afdwingen? Sancties tegen Rusland afbouwen? Geen verdere uitbreiding aantal lidstaten? Asielzoekers evenredig verdelen over lidstaten? Dierproeven voor medicijnen in hele EU verbieden? Elke lidstaat minimumloon? Nederland weer een eigen munt? Asielzoekers terugsturen naar land van herkomst? Meer ontwikkelingshulp naar landen buiten de EU? Moet er een gemeenschappelijk Europees leger komen? We kunnen onze eigen mening weergeven en ook zien wat de partijen ervan vinden. Ook op kieskompas.nl kom je vragen tegen die er bij deze verkiezingen toe doen.

Door met elkaar dergelijke vragen te bespreken halen we Europa onze huiskamers binnen. Het kan motiveren om toch maar naar het stembureau te gaan en het kan helpen juist die keuze te maken die bij u en bij jou past. Succes!

Bort Koelewijn