<< Ga terug

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Vragen over jaarwisseling Kampen

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Vragen over jaarwisseling Kampen
Foto: Tennekes.

Leren van ervaringen

Ook nu zijn er inwoners die mij als burgemeester vragen stellen over carbidschieten en vuurwerk bij de jaarwisseling en op de dagen daarvoor. Op die vragen wil ik graag ingaan. Zoals elke keer na een jaarwisseling stellen wij inwoners in de gelegenheid hun ervaringen met de werkgroep ‘oud en nieuw’ en met mij te delen. Bijeenkomsten zijn gepland op maandag 3 februari in IJsselmuiden en op dinsdag 4 februari in Kampen. U bent hartelijk uitgenodigd. Elk jaar verzamelen wij de ervaringen en willen wij die betrekken bij de voorbereiding van de volgende jaarwisseling. Op Oudejaarsdag zijn er 57 meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk, carbid, en vuren. De meeste zijn gevolgd door een bezoek ter plekke door politie, gemeente en/of brandweer. Ook deze ervaringen worden binnen de werkgroep ‘oud en nieuw’ besproken, waaraan de gemeente, politie, Stichting Welzijn en brandweer deelnemen. Ook vindt daarover overleg plaats met het carbidschuttersgilde dat meedenkt in oplossingen. Op deze manier hopen wij elk jaar stappen vooruit te zetten om de jaarwisseling voor ieder gezelliger te maken of in elk geval met minder overlast gepaard te laten gaan.

Gemengde gevoelens

Een inwoner zag mij al zittend op een melkbus met een logo van de politie. Hierin wordt gesuggereerd dat ik hier (actief met gasaansteker in de hand) van genoten heb. Dat roept bij deze inwoner gemengde gevoelens op. Ik moet toegeven dat ik elk jaar op oudejaarsdag wel een paar keer op de melkbus plaats neem en actief mee doe met schieten. Net als de andere schutters doe ik dat met plezier. Maar bewust alleen op de dag waarop dit volgens onze APV is toegestaan en bewust op plekken die door het college zijn aangewezen. Op de avonden die aan oudejaarsdag voorafgaan en waarop ik gedoog dat in de wijk Brunnepe op een drietal plekken in de Noordweg wordt geschoten, zult u mij niet op een melkbus zien zitten. Ik ga elke avond wel een kijkje nemen om te zien hoe het gaat en voor de goede sfeer. We hebben er immers allemaal belang bij dat de afspraken die wij voor Brunnepe met de schutters hebben gemaakt goed worden nagekomen. En mijn indruk is dat dit het geval is.

Het akkoord van Brunnepe

Waarom is akkoord gegeven voor het afschieten van carbid tussen kerst en oud- en nieuw ’s avonds van 19 – 22 uur? Bij de aanloop naar de eerste jaarwisseling die ik als burgemeester van Kampen meemaakte bleek dat er in Brunnepe al veel carbid werd geschoten in de weken voorafgaande aan oudejaarsdag. Dat leverde klachten op van thuiszorg, wijkzorg en kraamzorg. Hun medewerk(st)ers voelden zich niet veilig om hun cliënten in Brunnepe de nodige zorg te verlenen. Ook waren er klachten over het schieten. De politie klaagde over een kat- en muisspel met de wijk. Als de politie kwam, verdwenen de melkbusschutters met hun melkbus achter voordeuren. Zodra de politie weer voorbij was begon het schieten opnieuw. Ik was gelukkig dat tijdens een bijeenkomst in wijkcentrum De Reijersdam niet alleen veel inwoners van Brunnepe aanwezig waren, maar ook veel schutters. Inwoners van de wijk hebben er zelf veel aan gedaan om hen te interesseren voor deze bijeenkomst. Op die avond is een compromis gesloten. Er wordt niet meer met carbid geschoten. Alleen tussen kerst en nieuwjaarsdag mag aan de Noordweg geschoten worden van 18.00 tot 22.00 uur. Later is dat nog verkort van 19.00 tot 22.00 uur. Bewoners en schutters konden zich daarin vinden. En dat is gelukt. De schutters houden zich aan de afspraken. Om 22.00 uur is het afgelopen. Politie is wel aanwezig maar tot sancties hoeft het niet te komen. De Noordweg is de enige straat waar dit wordt gedoogd. Ik word wel benaderd door carbidschutters uit andere wijken en dorpen. Die vinden dat niet eerlijk. Ik leg dan de geschiedenis uit en het feit dat Brunnepe een wijk is die daarom zelf heeft verzocht. Dat geldt niet voor andere wijken en dorpen. Daar komen soms wel enkele schutters vandaan. Ik zag de laatste keer dat die keurig worden opgevangen door schutters in Brunnepe, zodat dit niet uit de hand loopt.

Carbidschieten in woonwijken

Waarom wordt akkoord gegeven voor deze traditie in woonwijken? In Kampen was het niet gebruikelijk om in een weiland te schieten. Dat is in veel gemeenten wel het geval. Is ook veel veiliger en levert minder overlast op. Ik heb voor Brunnepe al eens gesuggereerd om te gaan schieten aan de Loswal. Maar op draagvlak hoefde ik niet te rekenen. In de APV was geregeld dat er in de gemeente op oudejaarsdag met carbid geschoten mocht worden. Dus overal. Pas bij de vorige jaarwisseling is besloten om het schieten alleen toe te staan op aangewezen plekken. Nu verplichten dat alleen in een weiland te doen heeft onvoldoende draagvlak en zal problemen opleveren voor de handhaving. Met het aanwijzen van plekken hebben we wel een stap in de richting van minder overlast gezet. Met deze plekken is niet iedereen gelukkig. Wij proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. En we kunnen ook niet voorkomen dat geluiden tot in de wijde omtrek te horen zijn. We proberen bijvoorbeeld een grotere afstand tot verzorgingshuis Myosotis te scheppen, maar bewoners vernemen het geknal toch.

Veiligheid

Wordt gehandhaafd op gedrag en leeftijd? De vragensteller ziet filmpjes voorbijkomen van 5 jarigen, zittend op een melkbus zonder gehoorbescherming. Als iemand de veiligheid van anderen in gevaar brengt spreekt de politie hen daarop aan. In de APV is geen leeftijd opgenomen en zijn verder geen gedragsaanwijzingen gegeven. Dus ja, ook kinderen van 5 jaar mogen op een melkbus. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Het is wel wijs om je oren te beschermen. En als er op oudejaarsdag ook vuurwerk wordt afgestoken om dan ook je ogen te beschermen. Dat promoten we wel. Via een filmpje bijvoorbeeld dat samen met het carbidschuttersgilde is gemaakt of in het kader van de Bockcampagne. Met mijn collega van Staphorst heb ik meegewerkt aan een voorlichtingsfilmpje over veilig carbidschieten. Zelf heb ik, als ik tijdens die avonden Brunnepe bezoek en op oudejaarsdag, mijn oordopjes in, die ik ook gebruik bij het motorrijden om gehoorbeschadiging tegen te gaan. Ik word immers geacht het hele jaar door naar onze inwoners te kunnen luisteren.

Voorbeeldfunctie

Heeft de burgemeester geen voorbeeldfunctie richting mens en dier? Ik ben van mening van wel. Daarom zit ik alleen op de melkbus als het mag en schiet ik op een veilige manier. Bijvoorbeeld niet door een melkbus boven mijn hoofd te houden. Ook twitter ik elk jaar over gebruik van gehoorbescherming en de vuurwerkbril met een foto van kinderen die het goede voorbeeld geven. De vraag wordt mij ook gesteld of de politie het wel goed vindt dat ik op een melkbus zit met het logo van de politie. Ik kan zeggen dat de politie hier volledig achter staat. Het was de wijkagent die bij mij kwam met deze melkbus. De politie is waakzaam en dienstbaar en ik ben blij dat wij politie hebben die in de haarvaten van onze samenleving staat, de verbinding zoekt waar dat kan en optreedt waar dat nodig is. Zo mag u ook naar deze melkbus kijken.

Vuurwerk

De jaarwisseling is in onze gemeente zonder opmerkelijke incidenten verlopen. En daar ben ik heel blij om. De schade die toch wordt veroorzaakt, vaak door vuurwerk, is mij elk jaar een grote ergernis. Dit jaar is de schade ongeveer 7000 euro. De laatste jaren is de schade gelukkig steeds minder geworden. Maar jammer dat deze schade vaak een effect is van verkeerd gebruik van vuurwerk. Mijn mening over het verbieden van vuurwerk wordt niet zo zeer gebaseerd op wat ik in Kampen meemaak. Maar landelijk zien we dat door dom gebruik van vuurwerk mensen het leven laten, geluk in deze families wordt verwoest en er behoorlijk wat gewonden zijn. En dan heb ik het niet eens over het grove misbruik van vuurwerk door dit naar hulpverleners te gooien. Maar als je vuurwerk gaat regelen of verbieden, doe het dan goed. Daarom pleit ik ervoor om niet alleen de verkoop, maar ook het bezit van vuurwerk strafbaar te stellen. Anders is het niet te handhaven. En voor alle duidelijkheid: carbid is geen vuurwerk.

Bort KoelewijnOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo