<< Ga terug

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Verfoeide fietsers in het Stadspark

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Verfoeide fietsers in het Stadspark
Foto: Nick de Vries.

Vraag van een wandelaarster aan de burgemeester:

‘In ‘De Brug’ heb ik gelezen dat we u een vraag konden stellen. Nu is mijn vraag: wilt u alstublieft het Stadspark weer afsluiten voor fietsers? Het is heel vervelend om al wandelende te worden opgeschrikt door bellende of voorbijrazende fietsers. Een stadspark is toch geen fietspark!!!! Er zijn langs het park mogelijkheden genoeg, dan kan men zien hoe mooi het park is. Wilt u in toekomstig overleg dit verzoek onder de aandacht brengen?’

Waardering voor Stadspark

Over ons stadspark zijn veel inwoners en bezoekers bijzonder positief. Zelf vind ik het van visie van vroegere stadsbestuurders getuigen om ruimte te laten rondom de historische binnenstad van Kampen en de gewenste nieuwbouw. Voor de hand had gelegen om de nodige uitbreiding direct te laten aansluiten. In 1830 is begonnen met de aanleg van een park buiten de toenmalige stadswal van Kampen naar een ontwerp van stadsarchitect Nicolaas Plomp. In 1863 heeft het een nieuw ontwerp gekregen en in 1915 is het ontwerp weer aangepast onder leiding van Leonard Springer, tuinarchitect en zoon van de bekende schilder Cornelis Springer. Die aanpassing was nodig omdat zowel het stadsziekenhuis als de Hogere Burger School de harmonie van het stadspark ernstig hadden aangetast.

Het stadspark is in Engelse landschapsstijl ontworpen. Het park is ruim van opzet, vol glooiende lijnen en met tal van romantische elementen als rozenbogen en zwaneneilandjes. Het bevat een grote afwisseling van zeer oude bomen, kapitale populieren, vitale goudessen, paardenkastanjes, bruine beuken, treur-iepen en Japanse notenbomen. Niet voor niets smullen fotografen in alle jaargetijden om hier hun mooiste plaatjes te schieten. Op de grens van land en water, op de grens van groen en eeuwenoude vestingwerken, op de grens van oud en nieuw. Afgelopen winter vond ik persoonlijk het park betoverend toen de bomen met het vorstige rijp waren versierd en het zonlicht zijn gouden glans daarover liet glinsteren.

Geen wonder dat velen van dit park genieten. Wandelaars en ook fietsers.

Het Groene Hart, zoals wij het stadspark ook wel noemen, krijgt na het verplaatsen van het zwembad weer een aanpassing. Het groen staat daarbij voorop. De toegang voor auto’s wordt gestopt. Wandelaars en fietsers blijven welkom.

Geen verbod voor fietsers

Dan nu de vraag van de wandelaarster. Een slecht nieuws gesprek kan maar het beste met het slechte nieuws beginnen: het stadspark zal niet worden verboden voor fietsers.

In het verleden is naar de wens om het Stadspark voor fietsers te verbieden door onze ambtenaren onderzoek gedaan. Het Stadspark is een langgerekt park waar de nodige paden doorheen lopen, zowel in de lengte- als in de breedte. Met de twee doorsnijdingen in de breedte ter hoogte van de Cellebroederspoort en de Broederpoort zijn weinig problemen. Deze twee paden zijn essentieel voor ons hele fietsnetwerk. Het is jammer dat fietsers het nodig vinden om in de lengterichting over het pad te gaan rijden. Voetgangers in het park ergeren zich aan dit gedrag. Hoe zou het probleem van de ‘verfoeide fietser’ bestreden kunnen worden? Dat kan door een mix van een andere inrichting van de paden en intensieve handhaving. Wij zouden de paden helder moeten inrichten en daarvoor op diverse plekken trottoirbanden moeten aanbrengen, om het onderscheid tussen fietspad en voetpad scherper aan te duiden. Het gehele park moet voorzien worden van verkeersborden met de zone ‘voetpad’. Ook al doen wij dit als gemeente, de politie heeft teveel andere zaken te behandelen en krijgt de handhaving van het Stadspark op fietsers geen voorrang. Wij mogen helaas niet verwachten dat anti-fietsmaatregelen het gewenste doel zullen halen. Onze verkeerskundigen geven aan dat fietsers zich gedragen als water. Overal waar men met de fiets kan komen, komt men met de fiets en zij verwachten dat dit zal blijven ondanks de inrichting, bebording en handhaving.

De vraag van de wandelaarster heeft mij aanleiding gegeven om haar verzoek in b&w te bespreken. Het college begrijpt de ergernis voor wandelaars. Maar acht op dit moment het probleem in relatie tot effectieve maatregelen niet zwaar genoeg om nu de beschreven maatregelen te treffen.

Desondanks hoop ik dat fietsers in het Stadspark voluit rekening willen houden met wandelaars en alleen de dwarsverbindingen nemen met de Broedersingel en Korteweg. Als zij dit doen dan hoeven zij genietende wandelaars met hun ge-bel niet te storen!

Overigens: hartelijk dank voor uw vraag en blijf van ons mooie Stadspark genieten!

Bort KoelewijnOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo