De Brug

Zaterdag, 11 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

CDJA, ongerust over problemen jeugdzorg, pleit voor aanpak

CDJA, ongerust over problemen jeugdzorg, pleit voor aanpak
Lars van Schooten (l.) verdedigt de resolutie
Foto: CDJA Overijssel
Redactie: Maarten van Gemert

DEN HAAG - De jongeren van het CDA zien het toenemende probleem omtrent jeugdzorg en jeugdsuïcide. Volgens de jonge christendemocraten komen steeds meer jongeren sinds de invoering van de WMO in 2015 in aanraking met jeugdzorg. Steeds meer gemeenten kunnen de steeds meer complexe jeugdzorg door grote tekorten niet meer aanbieden. ‘’Het wordt tijd dat het CDJA en CDA haar verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor deze hulpbehoevende jongeren’’, zegt CDJA’er Lars van Schooten uit Wierden.

‘’Er zijn te veel jongeren die moedeloos en onzeker zijn, maar vooral onwetend over hoe het verder moet’’, legt Lars van Schooten uit. De jonge Wierdenaar diende hiervoor een resolutie in tijdens het afgelopen CDJA-congres in Den Haag. De resolutie werd ondersteund door CDJA Twente en Overijssel. ‘’Deze jongeren verdienen hulp, maar te vaak krijgen ze hulp niet op tijd.’’
Het CDJA ziet dat steeds meer jongeren op langdurige wachtlijsten worden geplaatst, en niet de juiste zorg ontvangen. Volgens Van Schooten zijn er ruim 1900 jongeren die in de gesloten jeugdzorg zijn geplaatst. ‘’Het gaat hier onder andere om jongeren die suïcidaal zijn. Zelfs 81 jongeren tussen de 10 en 20 jaar hebben in 2017 daadwerkelijk suïcide gepleegd’’, verklaart Van Schooten. ‘’Dat baart ons ernstige zorgen.’’

Met de resolutie roept Van Schooten het CDJA op om de langdurige wachtlijsten in de jeugdzorg te beperken. ‘’Als CDJA moeten we de regering vragen om de bezuinigingen die gepaard gingen met de WMO te herzien, en waar nodig duurzame hervormingen door te voeren.’’
Het CDJA neemt een voorbeeld aan het Deense zorgmodel. In Denemarken is de zorg, net als in Nederland, een verantwoordelijkheid van de gemeente. ‘’In Denemarken ligt de regie en verantwoordelijkheid van zorg voor kind en gezin bij de gemeente. Er is niet vastgelegd hoe die zorg er uit moet zijn, maar wat er moet gebeuren.’’ In Denemarken is het belang van het kind leidend en is de visie op zorg voor kinderen vanuit de inclusiegedachte. Er is een nauwe samenwerking tussen jeugdhulp en scholen, dat zorgt voor een gezamenlijke inzet om de inclusie te bevorderen.

De resolutie is met grote meerderheid aangenomen door de CDA-jongeren. Binnenkort gaat Lars van Schooten in gesprek met Tweede Kamerlid René Peters (CDA) over de problemen in de jeugdzorg. ‘’Met deze resolutie zetten we een kleine stap op weg naar een toekomst waar deze schrijnende situaties tot het verleden behoren’’, aldus Lars van Schooten.