<< Ga terug

Bijzonder cadeau voor de Emmaschool

Bijzonder cadeau voor de Emmaschool

Bijzonder cadeau

Het team en de ouders van de Koningin Emmaschool kregen dinsdagmorgen een bijzonder cadeau van Sinterklaas. Hij overhandigde een certificaat en een grote vlag. Op beide staat: “Op deze school werken ouders en leraren samen aan het beste voor iedere leerling. Gecertificeerd als ouderbetrokkenheid 3.0 school.” Dit cadeau heeft de Sint niet zomaar weggegeven. De school heeft er gedurende ruim twee jaar hard aan gewerkt om het certificaat te verdienen. Het CPS onderwijsontwikkeling en advies, heeft eerst een zogenaamde nulmeting uitgevoerd en is vervolgens met ouders en leerkrachten aan de slag gegaan om te kijken op welke manier de samenwerking tussen ouders en leerkrachten vorm moest krijgen. Voor de ontwikkeling van de kinderen is deze samenwerking van het grootste belang. Om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten zijn is er een ‘regiegroep ouderbetrokkenheid’ in het leven geroepen. Deze regiegroep is samengesteld uit ouders en leerkrachten en bespreekt welke ontwikkelingen wenselijk zijn en hoe zaken het best georganiseerd kunnen worden.

In de afgelopen twee jaar is er veel bereikt. Er worden gesprekken met ouders gevoerd waar de kinderen zelf aan deelnemen. Er is een leerlingenraad in het leven geroepen en met alle ouders wordt aan het begin van het jaar afgesproken op welke manier zij op de hoogte willen gehouden worden over de vorderingen van de leerling. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een zogenaamd panelgesprek georganiseerd. Dit is een gesprek tussen leerkrachten en een aantal ouders over een thema dat door de ouders is aangedragen. Op deze manier worden ouders betrokken bij het beleid van de school.

In de komende jaren zal de school doorgaan met het door ontwikkelen van een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Een aantal ideeën ligt al op tafel. Maar natuurlijk wordt er eerst stilgestaan bij het heuglijke feit dat de school nu de eerste officieel gecertificeerde ouderbetrokkenheid 3.0 school in Kampen is!Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement