De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Bezuinigingen bepalen de politieke agenda!

Bezuinigingen bepalen de politieke agenda!
Redactie: Nick de Vries

Vlak voor de vakantieperiode werden wij als politiek en u als inwoner geïnformeerd, via de diverse media, dat we dit jaar en komende jaren als Gemeente enorme financiële rode cijfers gaan schrijven, een schrikbeeld voor u als inwoner maar ook voor de politiek.

Alle gemaakte plannen kunnen in de ijskast en de vraag is hoe is het zover gekomen en hoe gaan we dit oplossen? Regelmatig wordt ik er persoonlijk op aangesproken met ‘wat hebben jullie raad en college er een zooitje van gemaakt’. We hebben helaas te maken met enorme stijgende kosten in de jeugdzorg en thuiszorg, waarvoor geen compensatie is vanuit Den Haag, maar we willen ook graag dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft!

Er liggen nu diverse voorstellen waar we het geld vandaan moeten halen, we kunnen rigoureus gaan snijden maar we kunnen ook al eerder vastgelegde plannen bevriezen, waardoor deze uitgesteld worden of gaan vervallen. De politiek is nu aan zet om hier keuzes in te gaan maken, elke keuze zal consequenties hebben voor u als burger.

Voor Kampen Sociaal zal centraal staan dat de ‘sterkste schouders de zwaarste lasten’ moeten gaan dragen en we zullen ons hard maken dat de huidige uitvoering van het armoedebeleid intact zal blijven. Laten we met z’n allen er voor gaan zorgen dat de leefbaarheid voor alle burgers in onze stad centraal staat, waarbij de kwetsbare burger wordt ontzien!

We hopen dat u als burger vertrouwen blijft houden, helaas kunnen we niet om de tekorten heen en zullen we ook op lange termijn er voor moeten dat Kampen een stad blijft waar het plezierig is om te wonen.

Toch zien we dat het gemeentelijk apparaat niet stil zit, eindelijk wordt er begonnen met de reconstructie van het fietspad aan de Kamperstraatweg, hopelijk wordt het fietsvriendelijker en veiliger, voor de zomer vroegen we de verantwoordelijke wethouder, wanneer er nu hier mee werd begonnen en zie daar ....

Lammert Bastiaan

Raadslid Kampen Sociaal