<< Ga terug

Bewoners Oranjesingel in actie tegen autoluwe Flevoweg

Bewoners Oranjesingel in actie tegen autoluwe Flevoweg

(door Nick de Vries)

KAMPEN - “Moet je kijken hoe druk het nu soms al is”, Henk Steenwijk laat een foto zien van twee grote vrachtwagens die elkaar met moeite kunnen passeren. “Als de Flevoweg straks autoluw is, dan komen er nog honderden auto’s bij.” Steenwijk snapt dan ook helemaal niets van het voornemen van de gemeente om de Flevoweg autoluw te maken. Het gevolg is namelijk dat de volgens hem toch al te drukke Oranjesingel de verkeersdruk moet opvangen. Samen met buurtbewoners kwam hij in actie. Hij zamelde handtekeningen in tegen de plannen en schreef een brief aan het college.

De verontwaardiging onder bewoners van de Oranjesingel is groot, vooral omdat zij juist al jaren bij de gemeente klagen over de drukte op de weg. “Sinds de herinrichting van 2010 is het hier erg gevaarlijk”, stelt Jeroen Stoel, die samen met zijn buurman optrekt in de strijd tegen de verkeersdrukte in zijn straat. “Er wordt te hard gereden en er komt te veel groot verkeer door de straat. Denk aan bussen, vrachtwagens, bouwverkeer en ook veel landbouwverkeer van en naar Kampereiland. De vrachtwagens kunnen elkaar nauwelijks passeren en dan zijn er ook nog tientallen schoolgaande kinderen. De fietspaden zijn hier niet gescheiden van de weg. Je houdt je hart iedere ochtend vast.”  

Vooral met het oog op de veiligheid vindt Steenwijk de keuze om juist de Flevoweg autoluw te maken onbegrijpelijk. “Rondom de Flevoweg staat geen enkel huis. Het is een veilige weg, waar de voetgangers en fietsers van het zware verkeer gescheiden worden door een groenstrook. Het is eigenlijk de ideale toegangsweg voor de stad en die wordt nu autoluw gemaakt, ten kostte van een nu al drukke weg in een woonwijk. Weggebruikers worden vanaf de Flevoweg naar Brunnepe geredigeerd met het risico dat ze als zwerfverkeer de binnenstad in gaan en de Oranjesingel en Oostzeestraat onnodig belasten. Bovendien ontstaat er een vreemde situatie op de Flevoweg, waar de fietspaden verdwijnen en fietsen worden ingezet als snelheidsbegrenzers, door ze op dezelfde weg te laten rijden als (vracht)verkeer. Met deze maatregelen worden twee wegen minder veilig.”

Overigens is het niet alleen de veiligheid waar de bewoners van de Oranjesingel zich zorgen over maken. Ze vinden ook dat de kwaliteit van hun huizen achteruit gaat door het verkeer. “Je moet soms je kopjes in de kast vasthouden, als het hier volstaat met zwaar verkeer”, vertelt Stoel. “Er staat hier niets op palen, dus die trillingen zijn funest voor je woning. Veel bewoners van de Oranjesingel hebben al scheuren in de muren. Sinds 2010 hebben we dat keer op keer aangegeven bij de gemeente, in de hoop dat er eens iets aan de verkeersdruk gedaan wordt. Maar niets blijkt minder waar. Ze gaan de situatie juist verergeren. Onbegrijpelijk.”

Overvallen

De bewoners van de Oranjesingel hoorden voor het eerst van de plannen via een artikel dat op 17 augustus in De Stentor verscheen. In dit artikel gaven binnenstadsondernemers ook al aan zich overvallen te voelen door het besluit van de gemeente. Wethouder Geert Meijering stelt in dat artikel op zijn beurt juist dat de gemeente alle belanghebbenden uitgebreid heeft geïnformeerd. Door deze opmerking zijn Stoel en Steenwijk met stomheid geslagen: “Wij horen dit echt voor het eerst. Niemand heeft ons hier ooit over verteld. We willen inspraak, zodat we onze stem kunnen laten horen, maar in het artikel stelt de wethouder dat hij best een kopje koffie met betrokkenen wil drinken, maar dat de plannen niet meer worden aangepast. Dat vinden we echt ongehoord en daar zijn we erg boos over. Zo ga je niet met je burgers om.”

De brief van de bewoners aan de gemeenteraad en college wordt op 19 september tijdens de raadsvergadering behandeld.

Wethouder Geert Meijering laat in een reactie aan De Brug weten dat met de maatregelen uitvoering gegeven wordt aan het verkeerscirculatieplan dat al in 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. Hij benadrukt verder dat de Flevoweg ook in de nieuwe plannen gewoon voor iedereen toegankelijk blijft. De weg blijft tweerichtingsverkeer en de binnenstad blijft via deze route bereikbaar. Het verkeer wordt ook niet via bebording doorverwezen naar de Oranjesingel. Wel is het de bedoeling dat de snelheid op dit deel van de Flevoweg omlaag gaat. Bovendien wordt het door het nieuwe aanzicht voor verkeer wellicht logischer om via de Oranjesingel de stad binnen te rijden. “Dit is een deel van de route rondom het centrum en leidt ook naar de parkeergarage Buitenhaven. Inmiddels is er een (werk)groep – bestaande uit ondernemers, omwonenden en gemeente – samengesteld om over de verdere vormgeving van herinrichting van de Flevoweg te spreken.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo