De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Bewoners maken samen plan voor De Terpen in Het Onderdijks

Bewoners maken samen plan voor De Terpen in Het Onderdijks
Foto: ISMaatwerk
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - Het team van ISMaatwerk presenteerde dinsdag 17 oktober aan geïnteresseerden het schetsontwerp ‘thuis op je terp’ voor de nieuwe buurt in Het Onderdijks. Het schetsontwerp is het resultaat van het Ontwerpfestival dat vrijdag 13 oktober plaatsvond. Daar namen ruim 50 mensen aan deel.

Na de presentatie konden de aanwezigen op de plankaart (vrijblijvend) een vlaggetje prikken in de kavel waar zij interesse in hebben. Hoofdpunten in het schetsontwerp zijn dat het landschap leidend is, respect voor de bestaande boerderij, samenleven in het groen, variatie in architectuur, duurzaamheid en keuze vrijheid.

Het was volgens de organisatie een gezellige inloop, versterkt door de circa 20 kinderen die in en uit liepen en trots hun tekeningen van de nieuwe buurt lieten zien.

Een groot deel van de aanwezigen wonen nu ook in de wijk en denken na over verhuizen naar De Terpen. Andere aanwezigen vinden Het Onderdijks een aantrekkelijke wijk in Kampen en gaven aan dat wanneer er ruimte is voor hun woonwensen, graag naar de wijk te verhuizen.

Het Ontwerpfestival biedt toekomstige bewoners de kans om samen deze woonbuurt te ontwerpen. In vijf uur en dertien workshops wisselden de bewoners met elkaar ideeën en wensen uit voor hun nieuwe woonomgeving. Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van ISMaatwerk een voorstel voor een stedenbouwkundig plan gemaakt. Wethouder Wonen Marieke Spijkerman, die ook aanwezig was bij de presentatie, is zeer blij met het resultaat: “Als gemeente betrekken we onze inwoners zoveel mogelijk bij de plannen die we maken. Inwoners zijn immers dé ervaringsdeskundige en weten vaak heel goed wat wel en niet werkt. Als wethouder Wonen ben ik blij dat we ook op het gebied van wonen (toekomstige) bewoners hiermee de kans bieden om hun woonbuurt zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de eigen wensen en ideeën. Een dergelijk proces is nieuw en uniek in Kampen. Het was een positieve avond met een mooi en gedragen resultaat!“

Dat er verschillende bewoners met verschillende woonwensen aanwezig waren is duidelijk terug te zien in het plan. De vijf verschillende terpen hebben ieder een eigen karakter. De beleving van het landschap en de ruimtelijkheid zorgen voor samenhang in het gebied.

Op drie van de terpen komen grote en kleine(re) woningen naast elkaar. De bewoners delen het mooie uitzicht over onder andere de boomgaard, de natuurlijke zwemvijver en de landelijke omgeving. Parkeren doet men hier niet in de achtertuin. Op veel plekken worden auto’s verdekt opgesteld achter een haag of in het riet.

Uiteraard wordt De Terpen een duurzame en toekomstbestendige buurt, waar de woningen klimaatneutraal zijn. We doen zelfs een extra tandje bij op alle terpen en op één terp in het bijzonder.

Binnen het Onderdijks wordt De Terpen een uniek stukje land waar jong en oud heel prettig gaan samenwonen.

Vervolg
De gemeente heeft het schetsontwerp in ontvangst genomen en heeft de komende weken nodig om het schetsontwerp verder uit te werken en op (financiële) haalbaarheid te toetsen, in samenwerking met de ontwikkelende partijen in Het Onderdijks. Begin december wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarbij een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp wordt gepresenteerd. Om de kernwaarden vanuit het schetsontwerp te 'bewaken' wordt vanuit de deelnemers aan het ontwerpfestival een klankbordgroep geformeerd.