De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Aanvragen fonds cultuureducatie Kunst en Kind

Aanvragen fonds cultuureducatie Kunst en Kind
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - Jaarlijks stellen de provincie Overijssel en gemeente Kampen financiële middelen beschikbaar voor cultuureducatie in het basisonderwijs via het fonds cultuureducatie. Aanbieders van cultuureducatie binnen de gemeente Kampen kunnen door het indienen van een projectvoorstel voor een tegemoetkoming uit dit fonds in aanmerking komen. De projecten dienen in het schooljaar 2020-2021  aan meerdere scholen te worden aangeboden.

Onder aanbieders van cultuureducatie wordt verstaan professionele culturele instellingen, culturele erfgoedinstellingen, verenigingen voor amateurkunst, autonome professionele kunstenaars en particuliere kunstvakdocenten. De aanvraag kan digitaal verzonden worden naar aanspreekpunt cultuureducatie (Cultuur Contact) bij Quintus. Hier worden alle aanvragen verzameld en gebundeld doorgestuurd naar de adviescommissie.

De aanvragen worden getoetst door een adviescommissie die projecten beoordeelt en vervolgens al dan niet een bedrag toekent. De aanvraag moet binnen zijn vóór 7 maart  2020. Op de website www.kunstenkindkampen.nl/formulieren is het “aanvraagformulier Instellingen’ te downloaden, hierin staan  alle voorwaarden.Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Cultuur Contact Quintus:  Mariëlle van Zanten, via e-mail m.vanzanten@quintuskampen.nl.