De Brug

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

’t Is maar wat in disse stad,

Redactie: Nick de Vries

Zakt in de geute, wat een politieke aardverskoeving in ons land, maar now de kruut dampn een bietien op e trokkn bin en ze allemoale weer bi’j zinn bin ‘eur ie toch ook al weer wat positieve geluudn.

Want oe ’t ook zij, oj d’r now bli’j mee bin of niet we muttn ’t in ons lantien saamt doen want allenig ef nog nooit iemand de meerder’eid ad. Mien vader zeeg altied de kiezer ef altied geliek, en det is een woar’eid as een koe en doar muttn ze ’t in de provincie en in den Haag maar mee te doen. ’t Enige woar ik wel altied last van zal bliem ‘oaln is de opkomst bi’j de verkiezingn, miskien is ’t ons vrogger wel in e prent det ’t een vanzelfsprekend’eid is daj goan stemm, en det doei dan ook.

Uuteindeli’jk leem we toch in een prachtig land, det we muttn koestern en det land mut ‘oe dan ook bestuurd worrn, en doar kuj allemoale oe bi’jdrage aan levern, en dan doei det met niet goan stemm en vervolgens wel commentaar em gien recht an onze democrasie. De ‘oogwatergeule is een feit, de Koning ef de sluuze los e zet, en ’t complex ef de name mee e kreegn “het lange end”, en det vin ik merakels jammer, want aj zoiets doen dan muj ’t ook goed doen, en maak d’r dan ( ’t lange ende van ), want d’r is gien Kampenaar die ooit sprek van “het lange end”.

In de krante stun, de tijd heelt alle wonden, en ik denke det ’t ook zo is, ’t liekt d’r op det ’t een mooi stukkien natuur gebied wordt, waor zowel veur maar ook de teegn standers van die ‘oogwater geule straks met plezier in de vri’je tied kunn verpoozn. Wat mien nog wel van ’t arte mut is die smerige S bocht die ze in de Kamper stroatweg e legde em, wie det bedacht ef die verdiend niet een gele maar een rooie kaarte, det ’t een keer mis giet, doar kuj op wachtn, en dan is lijden in last.

Ik ‘eb begreepn det de jonges van BEB (bescherming erfgoed Brunnepe) d’r niet zo bli’j mee bin det de joarmarkt “de Heugte” op tweede poasdag niet in zien geheel in Brunnepe plaats vindt maar een stukkien de stad in giet, ei’j ‘eurt in Brunnepe en volgens BEB mut det zo bliem. Ze em de ‘ulp in e roepn van Kees Schilder um ies uut te zuukn oe ’t now precies met de geschiedenis van die joarmarkt zit, en oe lange of die tradisie al bestiet.

Ik ‘eb al ies begreepn det ie vrogger op Poas zundag oaln wier, want tweede paosdag bestun ele moale niet, maar as d’r ene is die doar achter kan koom dan is det Kees Schilder, de man die de geskiedenis van Kampen kent as gien ander. Tot besluut wil ik as hoeder van ’t dialect toch eem kwiet det ik bli’j bin det d’r weer wat meer andacht an besteed wordt, maart dialect moand is inmiddels be’oorli’jk in ‘e burgerd. Met name RTV Oost maakt d’r zich nogal druk veur, en ook de dialect warkgroep van Jan van Arkel, old ’t in ere en ef weer een dialect oamd organiseerd.

En zo ziej maar weer, blief bi’j de les want d’r is altied wel wat in disse stad

Appien Floep